ERASMUS + al CIFP Son Llebre

El CIFP Son Llebre promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu, des del curs 2017-2018, el CIFP Son Llebre participa en projectes de mobilitat finançats per la UE, formant part del consorci de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Programa Erasmus+

És un projecte de mobilitat promogut pel centre per oferir als alumnes la possibilitat d’anar a realitzar pràctiques formatives a empreses a altres països de la Unió Europea i que els hi ho puguin reconèixer com a part del mòdul FCT.

Create your website at WordPress.com
Per començar
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close